นิวเมติก หมายความว่าอะไร

นิวเมติก ( PNEUMATIC ) มาจากภาษากรีก จากคำว่า  pnuematigos (นิวเมติกอส) หรือ Pnuema  (นิวเม, นิวมา) แปลว่า อากาศ ลมพัดระบบนิวแมติก หมายความว่า ระบบทำงานโดยใช้อากาศเป็นตัวส่งกำลัง ในการขับเคลื่อนเครื่องมือทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ตัวอย่างเช่น กระบอกสูบลม หรือมอเตอร์ลม วาล์ว ชุดกรองลม ปั๊มลม ข้อต่อ สายลม สมัยนี้ได้ มีการนำลมอัด มาใช้เกี่ยวกับงานนานา อย่างมากมาย ได้แก่ งานการประกอบ ชิ้นประเภทในโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ อุตสาหกรรมยานยนต์ การบรรจุพัสดุภัณฑ์ งานด้านกระบวนการผลิตอาหาร งานเชื่อมโลหะ งานยักย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักเบา สิ่งพิมพ์ และงานอื่นๆ อีกมากมาย

การทำงานของระบบนิวเมติก

 1. ความดันใช้งานประมาณ 6 บาร์ (bar) ไม่เกิน 10 บาร์ (bar) ถ่ายทอดกำลังงานได้น้อย
 2. ลมอัดมีการยุบตัวครั้นเมื่อมีอุณหภูมิเปลี่ยนหรือถูกแรงกด ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ไม่ต่อเนื่อง
 3. วัตถุมีขนาดเล็ก ราคาถูก
 4. ไม่เกิดผลร้ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพราะลมอัดไม่ติดไฟและไม่ระเบิด
 5. จำต้องมีวัสดุอุปกรณ์ช่วยผสมน้ำมันหล่อลื่น
 6. อุณหภูมิใช้งานสูง ราว 160 องศาเซลเซียส
 7. ลมอัดสะอาดไม่ต้องมีท่อไหลกลับ

ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก มีดังนี้

 1. ต้นกำลัง คือ มอเตอร์หรือเครื่องยนต์
 2. เครื่องอัดอากาศ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานแรงดัน หรือที่เรียกว่าลมอัด ที่มี ความดันสูง
 3. เครื่องถ่ายความร้อนลมอัด ทำหน้าที่ระบายความร้อนลมอัดก่อนนำไปใช้งาน เนื่องจากอากาศ ที่ถูกอัดให้มีความดันสูงจะทำให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นตามไปด้วย
 4. เครื่องกรองลมท่อส่งลมอัด ทำหน้าที่กรองลมอัดก่อนนำไปใช้งาน เนื่องจากอากาศมีความชื้นและ ฝุ่น
 5. ถังเก็บลมอัด ทำหน้าที่เก็บกักลมที่ทำการอัด และจ่ายลมออกด้วยความดันสม่ำเสมอ
 6. เครื่องมือทำอากาศแห้ง ทำหน้าที่ขจัดความชื้นออกจากลมอัด ดูแลการเกิดหยดน้ำกลั่นตัวในระบบซึ่งจะทำความเสียหายให้อุปกรณ์อื่นได้
 7. อุปกรณ์กรองลม ทำหน้าที่ประดุจเครื่องมือกรองลมท่อส่งลมอัด
 8. ชุดคุมและปรับคุณภาพลมอัด ติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์ทำงานหรือเครื่องจักร เพื่อกรองความชื้น ปรับความดันของลมอัด และผสมน้ำมันหล่อลื่นก่อนใช้งาน ประกอบด้วย

–  เครื่องมือกรองลม ทำหน้าที่กรองลมให้สะอาดและดักจับความชื้น

–  วัตถุคุมความดันลมอัด ทำหน้าที่ปกป้องความดันใช้งานให้อยู่คงที่ แม้ว่าความดันต้นทางจะแปรเปลี่ยน

–  วัตถุผสมน้ำมันหล่อลื่น ปฏิบัติหน้าที่ผสมผสานน้ำมันหล่อลื่นให้กับลมอัด เพื่อระแวดระวังการเสียดสีของ วัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติการที่มีการเคลื่อนที่ในระบบ

 1. วัตถุคุมทิศทางลมอัด ยกตัวอย่างเช่น วาล์วประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ผันแปรแนวการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางหน้าที่ของระบบ ประกอบด้วย

–  วาล์วดูแลทิศทาง ปฏิบัติหน้าที่คุมลูกสูบเคลื่อนที่เข้าหรือเลื่อนที่ออก

–  วาล์วปรับความเร็ว ทำหน้าที่คุมลมอัดให้มีปริมาณมากน้อยตามต้องประสงค์ เป็นเหตุให้ลูกสูบเคลื่อนที่ช้า หรือ เร็ว ตัวอย่างเช่น วาล์วปรับอัตราการไหลและวาล์วคายไอเสีย

 1. วัตถุทำงาน (working element) ปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานแรงดัน(ลมอัด)เป็นพลังงานกล เป็นต้นว่า กระบอกสูบ มอเตอร์ลม
 2. วัตถุเก็บเสียงหรือตัวเก็บเสียง (air silencer) ทำหน้าที่กรองเสียงลมหรือเก็บเสียงลมอัดที่ออกจากรูถ่ายเทลมทิ้งไม่มีเสียงดัง