คุณประโยชน์ของเครื่องทำลายเอกสาร กับการทำลายสิ่งพิมพ์

คุณประโยชน์เครื่องทำลายเอกสาร มีมาก ตัวอย่างเช่น

 1. ลดจำนวนสิ่งพิมพ์ที่ไม่จำเป็น เหตุเพราะในวิธีการการใช้เครื่องทำลายเอกสารในการทำลายสิ่งพิมพ์ได้คัดเลือกงานพิมพ์ที่มีอายุเลย 5 ปีมาทำลาย (กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บเอกสารที่ใช้งานทางด้านกฎหมายในระยะเวลา5 ปี)
 2. ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บงานพิมพ์น้อยลง สิ่งพิมพ์ที่ไม่สำคัญจะถูกนำไปทำลายเอกสารนั้นๆ
 3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว เนื่องด้วยมีการจัดเก็บงานพิมพ์เป็นอย่างยอดเยี่ยมมีระบบระเบียบ
 4. ที่ทำงานเป็นที่เป็นทาง เพราะมีระบบการจัดเรียงเอกสารที่ดี
 5. ประหยับงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร

กระบวนการในการทำลายเอกสารนั้นมีจุดสำคัญมาก ทั้งในด้านการดำรงความลับทางกิจการ พร้อมทั้งในทางกฎหมายเองก็ตาม หรือการรักษาสิ่งแวดสิ่งแวดล้อม ในไทยมีกฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บสำรองสิ่งพิมพ์ทางบัญชีในระยะเวลาถึง 5 ปี และโดยส่วนมากเมื่อเอกสารมีอายุเกินกำหนด สิ่งพิมพ์เหล่านั้นก็จะถูกนำมาทำลาย ใน อดีตการทำลายหลักฐานคือการนำเอกสารมาเผาซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมากมาย ทั้งในด้านเพิ่มมลพิษทางภูมิอากาศ และยังทำลายชีวิตสิ่งมีชีวิตหลายอย่างอาทิเช่น ตัวแมลงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน เป็นต้น สมัยนี้การทำลายเอกสารได้มีการพัฒนาขึ้นโดยการใช้เครื่องทำลายเอกสารเพื่อทำลายเอกสารที่สำคัญ

กระบวนการในการทำลายเอกสาร คือ

 1. พิจารณาเอกสารที่จะนำมาทำลาย ว่าเรายังใคร่ใช้ประโยชน์อีกใช่ไหม เมื่อทำลายเอกสารแล้วเราจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก แต่ก็มีเอกสารบางกลุ่มอาทิเช่น เอกสารสำคัญทางบัญชี เอกสารแบบก่อสร้าง และต้นฉบับเอกสาร ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเราจึงควรตรวจให้มั่นใจทุกคราวว่าต้อง การทำลายเอกสารนั้นๆหรือไม่
 2. แจ้งผลการพิจารณาเอกสารที่จะทำลายให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อรายงานปริมาณจำนวนเอกสารที่จะนำไปทำลายและจดบันทึกไว้ว่าเรานำเอกสารอะไร
 3. ชั่งน้ำหนักเพื่อทดสอบผลรวมงานพิมพ์ที่ใช้ทำลายในเครื่องทำลายเอกสาร เพื่อออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร
 4. เริ่มกรรมวิธีทำลายเอกสารด้วยเครื่องทำลายเอกสาร
 5. นำเศษเอกสารที่ถูกทำลายเทออกจากถังรองเศษเอกสารเพื่อให้สบายในการใช้งานครั้งต่อไป

รับซื้อบ้านไม้เก่าได้ราคาดี สำหรับผู้ที่ต้องการขาย

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงที่พักพิง แต่ยังที่ให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความหมายของคำว่า บ้าน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน บ้าน ความหมาย ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อาศัย เช่น บ้านพักตากอากาศ บ้านเช่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และหมายรวมถึง แพ หรือ เรือ ซึ่งจอดเป็นประจำ

โชคศุภาวรรณ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริการรับซื้อบ้านไม้เก่า และขายไม้เก่า แก่ผู้ที่สนใจสำหรับผู้ที่มีบ้านไม้เก่าๆ แล้วไม่รู้จะทำอย่าง หรือต้องการที่จะขาย โชคศุภาวรรณ คือทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคุณในด้านบริการรับซื้อบ้านไม้เก่า

สำหรับบ้านที่นิยมนำไม้มาทำก็ได้แก่

 1. ไม้เต็ง เป็นไม้มีสีน้ำตาลอ่อน ถ้าตัดทิ้งไว้นานสีจะเข้มขึ้น เนื้อไม้มีความแข็งมากทำให้ไสและตัดแต่งได้ยาก เมื่อทิ้งไว้ให้แห้งแล้ว ไม่นิยมใช้สำหรับงานภายในเนื่องจากผิวหยาบและเสี้ยนลายไม้ไม่ค่อยสวยงาม จึงนิยมใช้กับงานโครงสร้างที่ไม่ต้องการความสวยงามมาก เช่น เสา คาน ตง วงกบ ประตูหน้าต่าง เหมาะที่จะใช้กับงานภายนอกเป็นหลัก เนื่องจากทนสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ดี
 2. ไม้รัง ลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อหยาบ แต่มีความแข็งแรงคงทนมาก เมื่อแห้งจะมีความแข็งแรงและคุณสมบัติคล้ายไม้เต็ง แต่ความแข็งแรงนั้นมีน้อยกว่าไม้เต็ง แต่ก็ยังพอที่จะสามารถใช้ทดแทนไม้เต็งได้ แต่ในปัจจุบันไม้รังหายากและมีราคาแพงมาก จึงไม่นิยมนำมาใช้ซักเท่าไหร่ นิยมนำไปใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักมาก เช่น เสา พื้น คาน
 3. ไม้แดง ลักษณะไม้มีสีน้ำตาลเข้มอมแดง ผิวลายไม้มีความชัดเจน เนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทาน มีราคาแพงและสัมผัสผิวลาย สีสันของไม้ที่มีความสวยงาม ทำให้นิยมนำมาใช้ในส่วนประกอบโครงสร้างที่เห็นได้ชัด อย่างเช่น พื้น วงกบประตู หน้าต่าง แต่ไม่นิยมนำมาทำเฟอนิเจอร์ เพราะเนื้อไม้มีความแข็งทำให้ขัดแต่งได้ยาก

หัวพ่นหมอกหมายความว่าอย่างไร

หลายกท่านคงจะเคยได้ยินหัวพ่นหมอก แต่คงจะไม่ทราบว่าโดยแท้จริงแล้ว หัวพ่นหมอกคือเช่นไร และการทำงานของมันเป็นแบบไหน ระบบพ่นหมอกคือ ระบบหัวฉีดน้ำให้เป็นฝอยละเอียด ซึ่งละเอียดมากจนเห็นเป็นหมอก และระเหยกลายเป็นไอน้ำได้อย่างเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม โรงงาน หรือห้องความชื้น ห้องทำความสะอาด ที่ใช้หมอกจับฝุ่น หัวพ่นหมอกยังช่วยระบายความร้อน ช่วยเพิ่มให้ความชื้นสัมพัทธ์ในภูมิอากาศ ในบางอุตสาหกรรมจำเป็นมากในกระบวนการผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น โรงงานทำไม้อัด,โรงงานทำเส้นหมี่,โรงงานปั่นด้าย ลดผงและลดกลิ่นในโรงเก็บมูลฝอย หรือโรงงานที่เกิดฝุ่นแยะ เช่น โรงสี โรงโม่หิน ใช้ลดความร้อนภายในระบบปรับสภาพอากาศ พ่นน้ำยากำจัดกลิ่นในโรงงาน หรือสุมขยะ ลดมลพิษทางอากาศจากโรงงาน เป็นต้น

การเกษตร โรงเรือนการเกษตรกลุ่มต่างๆ โรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรือนเลื้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ โรงเลี้ยงหมู คอกวัว โรงเลี้ยงนกกระทา โรงเลี้ยงนกนางแอ่น โรงเรือนกล้วยไม้ เป็นต้น

ธุรกิจร้านอาหารกลางแจ้งที่ช่วยคลายร้อน ธุรกิจร้านอาหารช่วงค่ำสามารถประดับทางเดินร้านอาหาร ประดับแสง สี เสียง ช่วยเพิ่มสีสัน ซึ่งมีระบบ Timer ตั้งเวลาเปิด-ปิด และทำสเปเชียลเอฟเฟกท์ในงานแสดง หรือการงานสปา สำหรับหัวพ่นหมอกนี้สามารถผสมกลิ่นหอมได้ด้วย หรือในธุรกิจโรงแรม ใช้ประตูกักเชื้อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอากาศ

ที่พำนักพักพิง อาจใช้ได้ในสวนหย่อม สระน้ำ บ่อปลา น้ำพุ ลำธาร หรือติดกันสาดลดอุณหภูมิ สามารถติดตั้งให้ไอหมอกพุ่งขึ้น หรือพุ่งลงก็ได้ ตามใจคุณ

นิวเมติก หมายความว่าอะไร

นิวเมติก ( PNEUMATIC ) มาจากภาษากรีก จากคำว่า  pnuematigos (นิวเมติกอส) หรือ Pnuema  (นิวเม, นิวมา) แปลว่า อากาศ ลมพัดระบบนิวแมติก หมายความว่า ระบบทำงานโดยใช้อากาศเป็นตัวส่งกำลัง ในการขับเคลื่อนเครื่องมือทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ตัวอย่างเช่น กระบอกสูบลม หรือมอเตอร์ลม วาล์ว ชุดกรองลม ปั๊มลม ข้อต่อ สายลม สมัยนี้ได้ มีการนำลมอัด มาใช้เกี่ยวกับงานนานา อย่างมากมาย ได้แก่ งานการประกอบ ชิ้นประเภทในโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ อุตสาหกรรมยานยนต์ การบรรจุพัสดุภัณฑ์ งานด้านกระบวนการผลิตอาหาร งานเชื่อมโลหะ งานยักย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักเบา สิ่งพิมพ์ และงานอื่นๆ อีกมากมาย

การทำงานของระบบนิวเมติก

 1. ความดันใช้งานประมาณ 6 บาร์ (bar) ไม่เกิน 10 บาร์ (bar) ถ่ายทอดกำลังงานได้น้อย
 2. ลมอัดมีการยุบตัวครั้นเมื่อมีอุณหภูมิเปลี่ยนหรือถูกแรงกด ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ไม่ต่อเนื่อง
 3. วัตถุมีขนาดเล็ก ราคาถูก
 4. ไม่เกิดผลร้ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพราะลมอัดไม่ติดไฟและไม่ระเบิด
 5. จำต้องมีวัสดุอุปกรณ์ช่วยผสมน้ำมันหล่อลื่น
 6. อุณหภูมิใช้งานสูง ราว 160 องศาเซลเซียส
 7. ลมอัดสะอาดไม่ต้องมีท่อไหลกลับ

ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก มีดังนี้

 1. ต้นกำลัง คือ มอเตอร์หรือเครื่องยนต์
 2. เครื่องอัดอากาศ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานแรงดัน หรือที่เรียกว่าลมอัด ที่มี ความดันสูง
 3. เครื่องถ่ายความร้อนลมอัด ทำหน้าที่ระบายความร้อนลมอัดก่อนนำไปใช้งาน เนื่องจากอากาศ ที่ถูกอัดให้มีความดันสูงจะทำให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นตามไปด้วย
 4. เครื่องกรองลมท่อส่งลมอัด ทำหน้าที่กรองลมอัดก่อนนำไปใช้งาน เนื่องจากอากาศมีความชื้นและ ฝุ่น
 5. ถังเก็บลมอัด ทำหน้าที่เก็บกักลมที่ทำการอัด และจ่ายลมออกด้วยความดันสม่ำเสมอ
 6. เครื่องมือทำอากาศแห้ง ทำหน้าที่ขจัดความชื้นออกจากลมอัด ดูแลการเกิดหยดน้ำกลั่นตัวในระบบซึ่งจะทำความเสียหายให้อุปกรณ์อื่นได้
 7. อุปกรณ์กรองลม ทำหน้าที่ประดุจเครื่องมือกรองลมท่อส่งลมอัด
 8. ชุดคุมและปรับคุณภาพลมอัด ติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์ทำงานหรือเครื่องจักร เพื่อกรองความชื้น ปรับความดันของลมอัด และผสมน้ำมันหล่อลื่นก่อนใช้งาน ประกอบด้วย

–  เครื่องมือกรองลม ทำหน้าที่กรองลมให้สะอาดและดักจับความชื้น

–  วัตถุคุมความดันลมอัด ทำหน้าที่ปกป้องความดันใช้งานให้อยู่คงที่ แม้ว่าความดันต้นทางจะแปรเปลี่ยน

–  วัตถุผสมน้ำมันหล่อลื่น ปฏิบัติหน้าที่ผสมผสานน้ำมันหล่อลื่นให้กับลมอัด เพื่อระแวดระวังการเสียดสีของ วัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติการที่มีการเคลื่อนที่ในระบบ

 1. วัตถุคุมทิศทางลมอัด ยกตัวอย่างเช่น วาล์วประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ผันแปรแนวการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางหน้าที่ของระบบ ประกอบด้วย

–  วาล์วดูแลทิศทาง ปฏิบัติหน้าที่คุมลูกสูบเคลื่อนที่เข้าหรือเลื่อนที่ออก

–  วาล์วปรับความเร็ว ทำหน้าที่คุมลมอัดให้มีปริมาณมากน้อยตามต้องประสงค์ เป็นเหตุให้ลูกสูบเคลื่อนที่ช้า หรือ เร็ว ตัวอย่างเช่น วาล์วปรับอัตราการไหลและวาล์วคายไอเสีย

 1. วัตถุทำงาน (working element) ปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานแรงดัน(ลมอัด)เป็นพลังงานกล เป็นต้นว่า กระบอกสูบ มอเตอร์ลม
 2. วัตถุเก็บเสียงหรือตัวเก็บเสียง (air silencer) ทำหน้าที่กรองเสียงลมหรือเก็บเสียงลมอัดที่ออกจากรูถ่ายเทลมทิ้งไม่มีเสียงดัง

เกล็ดความรู้เกี่ยวกับผ้าม่าน

หลายท่านคงได้ยินติดหูอยู่เป็นประจำ คำว่าม่านบางคนอาจหมายถึงผ้าม่าน เพราะสิ่งที่จะใช้ทำม่านง่ายและสะดวกก็คือผ้าหลายคนเข้าใจว่าม่านคือผ้าม่าน ในความจริง ม่านถ้าเข้าใจง่าย คือสิ่งที่ใช้บังตา หรือกั้นบัง ในประเทศจีนนิยมทำม่านจากไม้ไผ่ เราก็มักได้ยินอยู่เป็นประว่าประเทศหลังม่านไม้ไผ่ และในสงครามในการพลางตัวด้วยระเบิดควันก็เรียกว่า ม่านควัน

ในปัจจุบันผ้าม่านที่ใช้ในบ้าน ที่พักอาศัย อาคาร สำนักงาน หรือสถานที่อื่นๆ มีวัสดุที่นำมาใช้ทำม่านค่อนข้างหลากหลาย มีให้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการการใช้งาน ตรงตามความต้องมากที่สุด เนื่องจากในแต่ละสถานที่อาจมีความต้องการการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

ลักษณะของผ้าม่านมี 2 แบบ คือ

 1. ผ้าม่านที่ทำงานเปิด-ปิด โดยการยกผ้าขึ้นลงได้แก่ ม่านพับ ใช้ผ้าลายทางหรือผ้าสีพื้นจะทำม่านแบบดูสวย ถ้าเป็นผ้าลายดอกทำม่านชนิดนี้จะไม่ค่อยสวย  จุดเด่นของม่านชนิดนี้คือผ้าจะไม่กองอยู่ข้างๆม่าน เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการความเรียบหรูแบบสไตล์โมเดิร์น การควบคุมแสงของม่านชนิดนี้จะสามารถคุมแสงเมื่อเปิด – ปิด (การยกขึ้น-ลง) แสงที่ส่องผ่านจะเป็นแสงที่สว่างหรือมืดขึ้นอยู่กับผ้าที่ใช้ แต่ม่านชนิดนี้มีข้อเสียคือจะมีแสงลอดออกมาช่วงระหว่างรอยต่อของม่าน กรณีที่ทำ 2 ชุดต่อกัน และถ้าทำชุดใหญ่มากๆ จะดูไม่ค่อยสวย และควรเลือกใช้รางม่านและอุปกรณ์ให้เหมาะสม
 2. ผ้าม่านที่ทำงานเปิด-ปิด โดยการลากผ้า แบบแยกกลาง เปิดซ้าย หรือเปิดขวาม่านชนิดนี้เป็นม่านที่สามารถบังแสงและเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ดี สามารถควบคุมแสงได้ดีโดยเลือกเปิดกว้างหรือเปิดแคบ จุดเสียของม่านแบบนี้คือเวลาเปิดม่าน ผ้าม่านจะมากองรวมกันด้านข้างทำให้ดูรกหรือเกะกะ บริเวณผนังด้านข้างห้องที่เป็นประตูหรือหน้าต่าง ถ้ามีพื้นที่น้อยเวลาเปิดม่าน ผ้าม่านจะบังประตูหน้าต่างบางส่วน ควรเลือกใช้รางม่านให้เหมาะสม

 

 

 

โซลินอยด์วาล์วแบ่งออกได้กี่ประเภทกันนะ

โซลินอยด์วาล์วแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เลื่อนวาล์วด้วยขายโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง และเลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยขายโซลินอยด์วาล์ว

เราขายโซลินอยด์วาล์ววาล์วควบคุมทิศทางลมด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถควบคุมทิศทางลมได้ตามต้องการ มีหลายแบบให้เลือกเช่น  2/2 , 3/2 , 5/2 way และมีทั้งแบบ  N/O ( Normal Open) , N/C  (Normal Close) สั่งการร่วมกับสปริงหรือคอยล์ไฟฟ้าอีกตัวเมื่อต้องการให้วาล์วอยู่อีกตําแหน่ง โซลินอยด์วาล์วประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดและปิดสวิทซ์ เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว และเมื่อปิดสวิทซ์ตัดกระแสไฟฟ้าเดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตําแหน่งเดิม โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ใช้กับงานลม , แก็สทั่วไป , น้ำ , น้ำมัน

ขายโซลินอย์วาล์วน้ำ อุปกรณ์วาล์วแบบต่างๆ ใช้กับระบบน้ำ และเครื่องกรองน้ำ วาล์วหัวถังแรงดัน วาล์วควบคุมถังกรองน้ำทำงานคล้ายกับรีเลย์ ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็ก ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับชุดล่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็กทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกัน ทำให้ครบวงจรทำงาน เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้าทำให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอำนาจแม่เหล็กสปริงก็จะดันแท่งเหล็กส่วนบนกลับสู่ตำแหน่งปกติ ยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น ในโรงเรือน ในฟาร์ม ระบบรดน้ำที่ต้องการจ่ายน้ำหลายๆ จุด แบ่งเป็นโซนๆ หลายๆโซน โดยต่อกับระบบ Control มี Pressure Switch หรือ Timer เป็นตัวสั่งงานให้โซลินอยด์วาล์วทำงาน

เครื่องชั่งสปริง (spring balance)

spring balance

เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องชั่งสปริงชนิดที่มีสองหน้าเป็นที่นิยมใช้กันมากทั้งในตลาดสด และตามแหล่งที่มีการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร ประมง และอื่นๆ อย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และในอีกหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา คาดว่าเครื่องชั่งสปริงจะยังเป็นที่นิยมใช้งานต่อไปอีกหลายสิบปีในอนาคต ทั้งนี้เนื่องมาจากเครื่องชั่งสปริงมีข้อดีหลายประการคือ ใช้ง่าย น้ำหนักเบาสามารถยกเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก ไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องชั่งแบบอิเล็คทรอนิค และยังบำรุงรักษาง่ายอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเครื่องชั่งสปริง spring balance ก็มีข้อด้อยหลายประการด้วยเช่นกัน เช่น เป็นเครื่องชั่งที่ไม่สามารถทำให้มีความละเอียดมากนัก ดีที่สุด คืออ่านละเอียดได้ 10 กรัม ในเครื่องชั่งพิกัดกำลัง 3 กิโลกรัม และจากการที่มีชิ้นส่วนประกอบกันเป็นจำนวนมากถึง 44 ชิ้น และตัวถังบอบบาง หากมีการกระแทก ตกหล่น จะมีความคลาดเคลื่อนง่าย ในผู้ประกอบการที่ลดต้นทุนเพื่อแข่งขันทางด้านราคา หากเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ราคาถูก และไม่มีการควบคุมคุณภาพที่ดีพอ จะทำให้เครื่องชั่งมีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถรักษาความเที่ยงตรงไว้ได้นาน ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการซื้อขาย ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือ การดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งสปริงเพื่อเอารัดเอาเปรียบสามารถทำได้ง่าย

ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริง spring balance ที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจากกรมการค้าภายใน 28 ราย มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 800.000 เครื่องต่อปี ผู้ผลิตบางรายสามรถผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย เช่น ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน ประเทศในตะวันออกกลาง หรือแม้แต่สหรัฐอเมริกา ประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริงที่ใหญ่ที่สุดของโลกมากกว่า 10 ล้านเครื่องต่อปี รองลงมาเป็นเวียดนาม ประมาณ 2 ล้านเครื่องต่อปี

 

 

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาเครื่องบันทึกเวลาประเภทต่างๆอาทิ

เช่น เครื่องตอกบัตร เครื่องรูดบัตร หรือแม้แต่เครื่องทาบบัตรเองก็ตาม ต่างพบกับปัญหาที่เหมือนกันนั่นก็คือ “การทุจริต”

ในการบันทึกเวลาแทนกัน ซึ่งปัญหานี้แก้ยังไงก็ไม่หายเสียที ครั้นจะติดกล้องวงจรปิด หรือจ้างคนมาเฝ้าเพื่อนั่งจับผิด

พนักงาน ก็จะยิ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยใช้เหตุ ดังนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้“เครื่องสแกนลายนิ้วมือ” ปัญหาเหล่านี้จึงหมด

ไป    หลักการทำงานที่น่าสนใจของเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั่นก็คือ การบันทึกลายนิ้วมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ

บุคคลพูดง่ายๆก็คือแต่ละคนจะมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนกัน หากลองสังเกตดีๆที่ลายนิ้วมือของเราจะมีลักษณะเป็นก้นหอย

ซึ่งลวดลายเหล่านี้ จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล และเมื่อเวลาเราใช้งานโดยการเอานิ้วมือทาบไปที่หัวอ่าน ซึ่งเป็นกระจก

และมีลำแสงยิงออกมา เมื่อลำแสงตกกระทบกับเส้นลายนิ้วมือ ซึ่งหากตรงกับข้อมูลที่เก็บไว้ล่วงหน้า ข้อมูลก็จะถูกบันทึก

นั่นเอง    เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นเป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมอย่าง SMEs ไล่ไปจนถึงธุรกิจระดับชาติเลยทีเดียวนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้น เป็นระบบที่ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ นั้นคุ้มค่ามากเลยทีเดียว ไม่ว่าคุณจะเพิ่มพนักงานมากแค่ไหน ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด แตกต่างจากการใช้บัตรตอกหรือบัตรคีย์การ์ดที่จำเป็นจะต้องใช้เพิ่มเมื่อเรารับพนักงานเพิ่มให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนั่นเอง

วิธีเลือกครีมบำรุงผิวหน้าให้เหมาะกับตัวคุณ

ครีม-300x300

ครีมบำรุงผิวหน้าเป็นอะไรที่คุณสาวๆ ขาดไม่ได้ ตื่นขึ้นมาก็ต้องใช้ ก่อนเข้านอนไปก็ต้องทา เพื่อให้ใบหน้าเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น มีชีวิตชีวา แลดูสุขภาพดีอยู่เสมอ อีกทั้งยังช่วยเสริมให้ใบหน้าดูงามโดดเด่นเมื่อต้องแต่งแต้มสีสัน ดังนั้นครีมบำรุงผิวหน้าจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สาวๆ นิยมซื้อหามาไว้ใช้ น้อยคนที่จะรู้ว่า การดูแลผิวหน้าสวยใสนั้นเริ่มต้นง่ายๆ จากการรู้จักสภาพผิวของตนอย่างแท้จริง รู้จักเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิว รวมถึงการดูแลผิวให้เหมาะกับสภาพผิวแต่ละประเภท (Jaenote)

– ผิวมัน  จะสังเกตได้ง่ายมาก คนมีผิวมันจะรูขุมขนกว้าง ไม่เรียบเนียน รูขุมขนคล้ายกับผิวส้ม ซึ่งทำให้เกิดการขับน้ำมันออกมาจากผิวมากผิดปกติ ทำให้หน้าดูมันเยิ้ม เกิดปัญหาสิวเสี้ยน และสิวอุดตันได้ง่ายกว่าผิวประเภทอื่น การเลือกใช้ครีมบำรุงผิวหน้าควรเลือกใช้ครีมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน หรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์มากนัก เพราะผิวสามารถให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้า ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว

– ผิวบอบบาง  ผู้ที่มีผิวบอบบางมาก โดยส่วนใหญ่ มักจะเป็นโรคภูมิแพ้ และผิวยังแห้งอีกด้วย คนที่ผิวบอบบางมาก มักจะแพ้ผลิตภัณฑ์ มักมีอาการผื่นคัน เป็นสิว หรือเกิดร้อยไหม้ได้ง่าย จึงเป็นผิวที่ควรได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษ และเลือกใช้ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีความอ่อนโยน และเสริมสร้างความแข็งแรงให้เซลล์ผิวเป็นหลัก

– ผิวผสม  เป็นผิวที่เป็นที่คุ้นเคยกันดี เพราะคนไทยส่วนใหญ่มักมีผิวผสมซึ่งมีความยุ่งยากมากในการดุแลเพราะผิวมีลักษณะหลากหลายประเภทผสมกันโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นขุยและแห้งตรงแก้ม การเลือกใช้ครีมบำรุงผิวควรเลือกใช้ครีมที่เหมาะกับผิวแห้งในยามเช้า และผิวมันในยามค่ำคืน เนื่องจากเวลาเย็นผิวหน้าที่ผ่านมลภาวะทั้งวันควรทำความสะอาดอย่างเต็มที่ ส่วนกลางวันควรเลือกครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ความชุ่มชื่นแค่พอเหมาะสำหรับช่วงกลางวัน

– ผิวแห้ง  ผิวแห้งมีข้อดีคือ เป็นผิวที่เรียบเนียนมาก รูขุมขนเล็กกระชับ ไม่ค่อยมีปัญหาสิวเสี้ยนแต่จะลอกเป็นขุยง่าย เนื่องจากผิวแห้งเป็นผิวที่ขาดความชุมชื้น และเกิดริ้วรอยได้มากกว่าผิวประเภทอื่น การล้างหน้าอย่างรุนแรง การทำซาวน่า และการใช้น้ำอุ่นล้างหน้าเป็นประจำ ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวเกิดริ้วรอยได้เร็วขึ้น การเลือกใช้ครีมบำรุงผิวควรเลือกใช้ครีมบำรุงที่มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ นม และโยเกิร์ต เพราะจะช่วยสร้างความชุ่มชื้น และช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้ดี

ประสิทธิภาพในการทำงานของ spring balancer

tigonbalancer-com

spring balancer ถูกออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายกับอุปกรณ์ทุกชนิดสามรถใช้งานได้อย่างสะดวกขณะที่ดึงเพราะช่วยพยุงอุปกรณ์ ลดแรงหน่วงดึงและรั้งของสลิง นอกจากนี้การถืออุปกรณ์เพื่อใช้งานนั้นยังสะดวกและง่ายดายเพราะสามารถปรับสมดุลน้ำหนักได้ตามการทำให้การทำงานเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากขึ้นและยังติดตั้งสะดวกและง่ายนอกจากนี้ยังมีรูเสริมสำหรับติดตั้งสลิงเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่วนประกอบทุกชิ้นผลิตด้วยวัตถุดิมคุณภาพดี อาทิ เสื้อผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์เคลือบเงา ทนทานกว่าสลิงและสปริงเฟืองภายในใช้งานได้นานและทนทานกว่า สายสลิงแบบเรียวถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับ spring balancer โดยเฉพาะให้สามารถลากสายได้ยาวลื่นไหลไม่สดุดและม้วนเก็บได้รวดเร็วแม้จะลากสายสลิงในระยะที่ยาว

เครื่องชั่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมวลของวัตถุนั้นๆ ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ตามลักษณะของสสารที่ต้องการทราบค่ามวล นอกจากนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำแตกต่างกันอีกด้วย เครื่องมือวัดได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การวัดมีความถูกต้อง ความเที่ยง ใช้ได้สะดวกและอ่านค่าได้รวดเร็ว เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมีหลายชนิด แต่ละชนิดสามารถชั่งมวลได้มากน้อยและละเอียดต่างกัน ไม่ควรชั่งวัตถุเกินขีดจำกัดของแต่ละเครื่องเพราะจะทำให้เครื่องชำรุด การชั่งและการเก็บรักษาเครื่องชั่งอย่างถูกวิธีจะทำให้เครื่องชั่งมีอายุการใช้งานได้นาน ระบบเฟืองภายในและเสื้อสปริงบาลานเซอร์ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความทนทานต่อการกระแทกและการใช้งานหนักเป็นอย่างดีตะขอยึดส่วนบนและส่วนล่างผลิตจากเหล้กหล่อเหนียวจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยขณะใช้งานสูงสุด นอกจากนี้สลิงพยุงที่ติดตั้งใน spring balancer เป็นสลิงคุรภาพสูงจึงปลอดภัยแน่นอน http://www.tigonbalancer.com/

วิธีการทำความสะอาดและดูแลของกระเบื้องยาง

bfm-co-th-th-product_tarkett-php

กระเบื้องยางนั้นเป็นที่นิยมสำหรับสถานที่หรือองค์กรต่างๆเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาถูก หาซื้อได้ง่ายและมีลวดลาย และสีที่โดนใจมากมายรวมถึงราคาที่ถูกมากกว่า กระเบื้องธรรมดาอีกด้วยโดยกระเบื้องยางนั้นคุณภาพก็ดีเลิศไม่แพ้ใคร หากยังไม่มีงบประมาณในการทำบ้านควรเลือกใช้กระเบื้องยางที่ราคาไม่แพงมาก แต่เคลือบฟิล์มชั้นดีระดับหนึ่งไปใช้งานก่อนเพราะกระเบื้องยางนั้น สามารถลงมือปูได้ทันทีเพียงแต่พื้นปูนซีเมนต์ นั้นต้องเรียบเพราะมิฉะนั้น กระเบื้องยางจะขรุขระ ตะปุ่มตะป่ำ ไม่สวยงาม เสียเงินฟรีก็อาจเป็นได้ กระเบื้องยางนั้นมีราคาถูกกว่ากระเบื้องถึงสามเท่าต้นทุนของการซื้อที่ถูกกว่าแต่ได้ผลลัพธ์ที่เท่านั้นนับว่าการเลือกซื้อกระเบื้องยางนั้นคุ้มกว่ามาก อีกทั้ง ประหยัดและสามารถต่อยอดทำได้ทั้งหลัง ใช้ได้ทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำเพราะคุณสมบัติกันลื่นสามารถติดตั้งในบริเวณที่โดนน้ำได้ดี กระเบื้องยางนั้นมีความหนาแน่นและเหนียวหนืดมากกว่ากระเบื้องธรรมดาทั่วไป แต่ควรรักษาพื้นกระเบื้องด้วยการลงแว๊กสัปดาห์ละ 2-3 สัปดาห์ เผื่อเคลือบผิวหน้ากระเบื้องยางปูให้ไร้รอยขีดข่วนอีกทั้งยังรักษาคุณภาพสีของกระเบื้องยางให้สีสันสดในอยู่เสมอ

การทำความสะอาดของกระเบื้องยางนั้นสามารถทำได้ง่ายมากๆ ด้วยผ้าชุบน้ำแล้วเข็ดบนบริเวณที่สกปรกหรือมีรอยเปื้อนหรือถ้าหากมีรอยเปื้อนที่ค่อนข้างชัดเจนหรือรอยหมึก อันนี้เช็ดไม่ออกแน่นอนแนะนำให้ใช้น้ำยาล้างเล็บราดบนบริเวณที่มีการเปื้อนสักพักแล้วค่อยน้ำผ้าสะอาดไปเช็ด แต่ควรระวังการเช็ดจะยิ่งเลอะให้เช็ดวนรอบๆ และไม่ค่อยเช็ดซ้ำ ปล่อยแห้งและเช็ดด้วยน้ำตาเช็ดกระจกอีกครั้ง แล้วซับด้วยกระดาษทิชชู่ออกแน่นอนไม่ควรทำความสะอาดกระเบื้องยาง โดยการใช่แปรงที่มีความแข็ง ถูหรือขัดแรงๆเพราะบนกระเบื้องยางอาจจะทำให้รอยขีดข่วนมาแบบไม่รู้ตัว ขูดสีถลอกออกหมดไปแน่นอน แนะนำให้นำผ้าสะอาดดีกว่าโดยวิธีข้อ ตามที่กล่าวไว้ การติดตั้งกระเบื้องยางแล้วมีคราบกาวที่ช่างเชื่อมรอยต่อหากยังมีหลงเหลืออยู่ถ้าเป็นสีขาวนำผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วถูกออกเบาๆจนกว่าจะออก แต่ถ้าเป็นสีดำแนะนำให้เช็ดเบาๆ ระวังเลอะไปแผ่นอื่น แล้วซับด้วยทิชชู่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากกระเบื้องยางมีสีเข้มก็เช็ดแบบไม่ต้องเอาออกทั้งหมดก็ได้

การเลือกป้ายไฟ LED ราคาถูกสำหรับโฆษณาต่อธุรกิจของเรา

sandyled-com

ป้ายโฆษณาถือว่าเป็นสื่อสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจ เรื่องคม ชัดของสื่อถือเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะป้ายโฆษณาทั่วไปมักจะมีปัญหาคือเมื่อเวลาที่มีแสงน้อยมักจะมองเห็นไม่ค่อยชัด หรือเสื่อมสภาพไปตามสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยีหลอด LED มาพัฒนาเป็นป้ายไฟ LED ราคาถูก สำหรับโฆษณาจนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และมีการกินงานรื่นเริงตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บนถนนในตัวอาคาร สถานีรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งพื้นที่โฆษณาตามตึกต่าง ๆ ก็มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งาน ป้ายไฟ LED ราคาถูก คือแผ่นป้ายที่ประกอบด้วยหลอด LED และวงจรไฟฟ้า ซึ่งป้ายไฟ LED ราคาถูก นอกจากจะนิยมนำมาใช้ในการทำแผ่นป้ายสำหรับแฟนคลับต่าง ๆ แล้ว ยังมีการนำไปใช้งานในรูปร่างอื่น ๆ อีกเช่น ป้ายไฟวิ่ง ซึ่งเป็นป้ายไฟสำหรับพิมพ์ข้อความที่ต้องการประชา

สัมพันธ์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นได้ระยะไกล สามารถตั้งค่าการแสดงผลได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และป้ายไฟ LED สำหรับงานโฆษณา ซึ่งทั้งสองแบบมีทั้งแบบติดตั้งภายในอาคาร และแบบติดตั้งภายนอกอาคาร ป้ายไฟ LED ราคาถูกแบบติดตั้งในอาคาร และแบบติดตั้งภายนอกอาคารแตกต่างกันอย่างไร ป้ายไฟแบบติดตั้งในอาคารมักจะใช้เป็นแบบป้ายไฟวิ่ง ซึ่งจะติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น เช่น ห้องประชุม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมักจะพบป้ายประเภทนี้ ได้ตามหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร สนามบิน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ส่วนป้ายไปแบบติดตั้งภายนอกอาคารจะมีความคงทนบุหงันกว่า กันน้ำได้ มีความเข้มของแสงมากและมองเห็นได้ชัดแม้ในเวลากลางวัน เช่น ป้ายข้อมูล

สำหรับงานโฆษณาโดยทั่วไปแล้วส่วนมากมักจะเป็นงานแบบติดตั้งนอกอาคารมากกว่าภายในอาคาร จึงควรเลือกป้ายไฟ LED out door full color ซึ่งเป็นป้ายที่เหมาะสำหรับประชาสัมพันธ์และแสดงภาพต่าง ๆ กลางแจ้ง เช่น ติดตรงข้างอาคาร หรือป้ายโฆษณาแบบมีเสาตั้งพื้นเป็นต้น เพราะมีความคมชัดสูงจึงสามารถเหลือบเห็นได้ในระยะไกล มีขนาดตั้งแต่ P10-P16 ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม เนื่องจากตัวป้ายมีคุณสมบัติกันน้ำได้ กันแดดได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยจำกัดการทำงานทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เสื้อผ้าคนอ้วนกับชุดทำงานวันสบายๆ ในออฟฟิศ

เสื้อผ้าคนอ้วนผู้หญิงทุกคนต่างเป็นกังวลกับเรื่องน้ำหนักตัว และผู้หญิงเกินครึ่งล้วนอยากผอมและมีรูปร่างที่ดูดีกว่าที่เป็นอยู่ แม้ว่าโจทย์ข้อนี้ จะมีการออกกำลังกายจะเป็นคำตอบที่ตรงประเด็นมากที่สุด แต่การเลือกใส่เสื้อผ้าที่ช่วยเสริมบุคลิกสร้างความผอมเพรียวให้เกิดขึ้นได้ก็เป็นเรื่องที่สาว ๆ ต้องใส่ใจไปด้วยเช่นกันนะคะ เพราะแม้แต่คนหุ่นปกติหากเลือกใส่เสื้อผ้าผิดก็ยังทำให้ดูตันได้ เมื่อเสื้อผ้ามีอิทธิพลต่อรูปร่างที่จะปรากฏของเราขนาดนี้ คมผอมสามารถใส่เสื้อให้ดูมีเนื้อมีหนังขึ้นได้ แล้วทำไมสาวอวบจะใส่สื้อผ้าให้ดูผอมเพรียวขึ้นบ้างไม่ได้ล่ะ

สำหรับวันทำงานปกติที่อยู่ในออฟฟิศไม่ได้ออกไปพบเจอลูกค้าที่ไหน การเลือกเสื้อผ้าคนอ้วน กับกระโปรงคนอ้วน หรือเสื้อคนอ้วนกับกางเกงคนอ้วนสักตัว หรือแม้แต่เดรสคนอ้วนแบบเรียบเก๋ ก็ดูจะเพียงพอแล้วหละค่ะ เพียงแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นการทำงานหากลำลองมากเกินไป ก็อาจทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเราดูไม่เป็นมืออาชีพไปด้วย แม้จะเป็นวันธรรมดาๆ แต่ก็ควรที่จะเลือกลักษณะเสื้อ กระโปรง กางเกง หรือเดรสที่เรียบร้อย และดูเป็นทางการซักนิด ในสีสันที่สดใสได้ แต่ต้องไม่มากจนเกินไปนักค่ะ

เสื้อผ้าคนอ้วน ชุดทำงานในวันพิเศษ ประชุม พบลูกค้า พรีเซนต์งาน

ในวันเหล่านี้สาว ๆ ต้องการบุคลิกภาพที่ดีมากกว่าปกติ เพราะภาพลักษณ์ที่ดีช่วยคุณได้มาก เสื้อผ้าคนอ้วน เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยในการที่จะสร้างความประทับใจให้กับ บอส หรือ ลูกค้าของคุณ ในวันเหล่านี้ชุดสูทคนอ้วน ยังคงเป็นคำตอบที่เหมาะสมเสมอ ไม่ว่าจะเป็นแบบกางเกง หรือกระโปรง ไม่จำเป็นต้องเป็นสูทในสไตล์ที่เรียบขรึมเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มดีเทลส์ที่มีดีไซส์ในสูทคนอ้วนของคุณได้ แต่ก็ควรยืนพื้นสีสันในโทนสุภาพ ซึ่งจะได้เปรียบมากกว่าสำหรับการสร้างความประทับใจ และทำให้ภาพพจน์ของคุณดูเป็นโปรเฟสชันนอล

เสื้อผ้าคนอ้วน ชุดทำงานในงานเลี้ยงรับรองลูกค้างานเลี้ยงกับผู้ใหญ่

ในการทำงานหลายครั้งที่เราต้องไปร่วมงานเลี้ยง หรือปาร์ตี้ที่ยังคงมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้อง การเลือกสไตล์เสื้อผ้าคนอ้วนให้ดูเหมาะสมก็สำคัญมาก ๆ เพราะขึ้นชื่อว่างานเลี้ยงหากแต่งตัวเคร่งขรึมเกินไปนัก ก็จะดูไม่เข้ากับบรรยากาศได้นะคะ แต่การแต่งลำลองเกินไปก็ไม่สมควรเช่นกัน ในโอกาสเช่นนี้เราขอแนะนำสาว ๆ ด้วยเดรสสีสดใสซักตัว คลุมด้วยสูทไม่เป็นทางการ เช่นสูทสั้น ก็ทำให้คุณดูสดใสแต่ยังคงบุคคลิกที่เป็นโปรเอาไว้ได้เป็นอย่างดี หรือแม้แต่ชุดกางเกงสีสดใน กับเสื้อสูทลำลองก็เก๋ไม่เบาค่ะ
ดังนั้นลองเอาไปปฎิบัติกันดูนะคะ แล้วคุณจะคิดไม่ถึงว่าการเสริมสร้างบุคคลิกด้วยการเลือกเสื้อผ้าแต่งตัว โดยเฉพาะชุดทำงานในสไตล์คนอ้วนให้เหมาะกับการทำงานนั้น มีส่วนช่วยให้งานของคุณผ่านฉลุยและเจริญก้าวหน้าได้เยอะทีเดียวค่ะ

การเลือกผ้าปูที่นอนโรงแรมสำหรับการนอนที่สบาย

สำหรับการนอนหลับพักผ่อน เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่าการเลือกผ้าปูที่นอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากไม่แพ้การเลือกสินค้าอื่นๆเลย โดยเฉพาะกิจการที่พัก โรงแรม รีสอร์ท หรือแม้แต่ผู้ให้บริการสปาร์ หลายโรงแรม จึงเน้นเลือกชุดเครื่องนอนโรงแรมที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับผู้เข้ามาพัก การผลิตผ้าปูที่นอนโรงแรมในปัจจุบันจึงมีการทอแบบหลายหลายแบบให้เลือกสรรค์มากยิ่งขึ้น

วิธีในการเลือกซื้อผ้าปูที่นอนโรงแรมที่ดีมากๆ และเหมาะสมกับการใช้งานมาฝากกันค่ะ

1.วิธีการเลือกประเภทผ้า
เราควรเน้นเลือกผ้าปูที่นอนโรงแรมที่ใช้ผ้า Cotton 100% ซึ่งมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดี ให้สัมผัสนุ่ม ลื่น เย็นสบาย สามารถช่วยดูดซับความชื่นได้ดี ซึ่งจัดเป็นใยผ้าที่ได้รับความนิยมมากๆ โดยมีสินค้าหลายๆแบรนด์ยี่ห้อดังๆ นำมาตัดเย็บเป็นผ้าปูที่นอนโรงแรมออกสู่ตลาดกันอย่างมากมายในปัจจุบัน และโดยเฉพาะในสถานที่ประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท หรือธุรกิจสปาร์ ก็นิยมเลือกใช้ผ้า Cotton 100% ในการนำมาเป็นชุดเครื่องนอนโรงแรมด้วยเช่นกัน

2.การทอ
หลายๆ คนไม่เข้าใจถึงจำนวนการทอ และเพราะเหตุใดเราจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับจำนวนการทอของเส้นด้าย
*** การทอแบบธรรมดา (Plain) คือทอแบบสานขัดกันไปมา ยกขึ้น 1 ลง 1 จะได้ผ้าปูที่นอนโรงแรมที่ดีและระบายอากาศได้ดี มีความนุ่ม ให้สัมผัสที่ดี ทอออกมาแล้วผ้าจะมีลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน

*** ทอแบบ Sateen คือกระบวนการทอแบบพิเศษ อาจจะทอแบบยกขึ้น 4 ลง 1 เพื่อที่จะได้มีความพิเศษโดยจะได้ผ้าปูที่นอนที่มีความเงาดุจใยใหม และให้สัมผัสที่นุ่มลื่นกว่าการทอแบบธรรมดา และการทอแบบนี้จะได้รับความนิยมมากสำหรับในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปาร์

ขนาดของผ้าปูที่นอนโรงแรม
สำหรับขนาดผ้าปูที่นอนโรงแรมนั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับเตียงที่ใช้งาน รวมถึงฟูกที่เราใช้ด้วย โดยขนาดที่นิยมในตลาดทั่วไปคือ 3.5 ฟุต , 5 ฟุต , 6 ฟุต