คุณประโยชน์ของเครื่องทำลายเอกสาร กับการทำลายสิ่งพิมพ์

คุณประโยชน์เครื่องทำลายเอกสาร มีมาก ตัวอย่างเช่น

 1. ลดจำนวนสิ่งพิมพ์ที่ไม่จำเป็น เหตุเพราะในวิธีการการใช้เครื่องทำลายเอกสารในการทำลายสิ่งพิมพ์ได้คัดเลือกงานพิมพ์ที่มีอายุเลย 5 ปีมาทำลาย (กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บเอกสารที่ใช้งานทางด้านกฎหมายในระยะเวลา5 ปี)
 2. ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บงานพิมพ์น้อยลง สิ่งพิมพ์ที่ไม่สำคัญจะถูกนำไปทำลายเอกสารนั้นๆ
 3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว เนื่องด้วยมีการจัดเก็บงานพิมพ์เป็นอย่างยอดเยี่ยมมีระบบระเบียบ
 4. ที่ทำงานเป็นที่เป็นทาง เพราะมีระบบการจัดเรียงเอกสารที่ดี
 5. ประหยับงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร

กระบวนการในการทำลายเอกสารนั้นมีจุดสำคัญมาก ทั้งในด้านการดำรงความลับทางกิจการ พร้อมทั้งในทางกฎหมายเองก็ตาม หรือการรักษาสิ่งแวดสิ่งแวดล้อม ในไทยมีกฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บสำรองสิ่งพิมพ์ทางบัญชีในระยะเวลาถึง 5 ปี และโดยส่วนมากเมื่อเอกสารมีอายุเกินกำหนด สิ่งพิมพ์เหล่านั้นก็จะถูกนำมาทำลาย ใน อดีตการทำลายหลักฐานคือการนำเอกสารมาเผาซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมากมาย ทั้งในด้านเพิ่มมลพิษทางภูมิอากาศ และยังทำลายชีวิตสิ่งมีชีวิตหลายอย่างอาทิเช่น ตัวแมลงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน เป็นต้น สมัยนี้การทำลายเอกสารได้มีการพัฒนาขึ้นโดยการใช้เครื่องทำลายเอกสารเพื่อทำลายเอกสารที่สำคัญ

กระบวนการในการทำลายเอกสาร คือ

 1. พิจารณาเอกสารที่จะนำมาทำลาย ว่าเรายังใคร่ใช้ประโยชน์อีกใช่ไหม เมื่อทำลายเอกสารแล้วเราจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก แต่ก็มีเอกสารบางกลุ่มอาทิเช่น เอกสารสำคัญทางบัญชี เอกสารแบบก่อสร้าง และต้นฉบับเอกสาร ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเราจึงควรตรวจให้มั่นใจทุกคราวว่าต้อง การทำลายเอกสารนั้นๆหรือไม่
 2. แจ้งผลการพิจารณาเอกสารที่จะทำลายให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อรายงานปริมาณจำนวนเอกสารที่จะนำไปทำลายและจดบันทึกไว้ว่าเรานำเอกสารอะไร
 3. ชั่งน้ำหนักเพื่อทดสอบผลรวมงานพิมพ์ที่ใช้ทำลายในเครื่องทำลายเอกสาร เพื่อออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร
 4. เริ่มกรรมวิธีทำลายเอกสารด้วยเครื่องทำลายเอกสาร
 5. นำเศษเอกสารที่ถูกทำลายเทออกจากถังรองเศษเอกสารเพื่อให้สบายในการใช้งานครั้งต่อไป

รับซื้อบ้านไม้เก่าได้ราคาดี สำหรับผู้ที่ต้องการขาย

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงที่พักพิง แต่ยังที่ให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความหมายของคำว่า บ้าน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน บ้าน ความหมาย ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อาศัย เช่น บ้านพักตากอากาศ บ้านเช่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และหมายรวมถึง แพ หรือ เรือ ซึ่งจอดเป็นประจำ

โชคศุภาวรรณ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริการรับซื้อบ้านไม้เก่า และขายไม้เก่า แก่ผู้ที่สนใจสำหรับผู้ที่มีบ้านไม้เก่าๆ แล้วไม่รู้จะทำอย่าง หรือต้องการที่จะขาย โชคศุภาวรรณ คือทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคุณในด้านบริการรับซื้อบ้านไม้เก่า

สำหรับบ้านที่นิยมนำไม้มาทำก็ได้แก่

 1. ไม้เต็ง เป็นไม้มีสีน้ำตาลอ่อน ถ้าตัดทิ้งไว้นานสีจะเข้มขึ้น เนื้อไม้มีความแข็งมากทำให้ไสและตัดแต่งได้ยาก เมื่อทิ้งไว้ให้แห้งแล้ว ไม่นิยมใช้สำหรับงานภายในเนื่องจากผิวหยาบและเสี้ยนลายไม้ไม่ค่อยสวยงาม จึงนิยมใช้กับงานโครงสร้างที่ไม่ต้องการความสวยงามมาก เช่น เสา คาน ตง วงกบ ประตูหน้าต่าง เหมาะที่จะใช้กับงานภายนอกเป็นหลัก เนื่องจากทนสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ดี
 2. ไม้รัง ลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อหยาบ แต่มีความแข็งแรงคงทนมาก เมื่อแห้งจะมีความแข็งแรงและคุณสมบัติคล้ายไม้เต็ง แต่ความแข็งแรงนั้นมีน้อยกว่าไม้เต็ง แต่ก็ยังพอที่จะสามารถใช้ทดแทนไม้เต็งได้ แต่ในปัจจุบันไม้รังหายากและมีราคาแพงมาก จึงไม่นิยมนำมาใช้ซักเท่าไหร่ นิยมนำไปใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักมาก เช่น เสา พื้น คาน
 3. ไม้แดง ลักษณะไม้มีสีน้ำตาลเข้มอมแดง ผิวลายไม้มีความชัดเจน เนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทาน มีราคาแพงและสัมผัสผิวลาย สีสันของไม้ที่มีความสวยงาม ทำให้นิยมนำมาใช้ในส่วนประกอบโครงสร้างที่เห็นได้ชัด อย่างเช่น พื้น วงกบประตู หน้าต่าง แต่ไม่นิยมนำมาทำเฟอนิเจอร์ เพราะเนื้อไม้มีความแข็งทำให้ขัดแต่งได้ยาก

หัวพ่นหมอกหมายความว่าอย่างไร

หลายกท่านคงจะเคยได้ยินหัวพ่นหมอก แต่คงจะไม่ทราบว่าโดยแท้จริงแล้ว หัวพ่นหมอกคือเช่นไร และการทำงานของมันเป็นแบบไหน ระบบพ่นหมอกคือ ระบบหัวฉีดน้ำให้เป็นฝอยละเอียด ซึ่งละเอียดมากจนเห็นเป็นหมอก และระเหยกลายเป็นไอน้ำได้อย่างเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม โรงงาน หรือห้องความชื้น ห้องทำความสะอาด ที่ใช้หมอกจับฝุ่น หัวพ่นหมอกยังช่วยระบายความร้อน ช่วยเพิ่มให้ความชื้นสัมพัทธ์ในภูมิอากาศ ในบางอุตสาหกรรมจำเป็นมากในกระบวนการผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น โรงงานทำไม้อัด,โรงงานทำเส้นหมี่,โรงงานปั่นด้าย ลดผงและลดกลิ่นในโรงเก็บมูลฝอย หรือโรงงานที่เกิดฝุ่นแยะ เช่น โรงสี โรงโม่หิน ใช้ลดความร้อนภายในระบบปรับสภาพอากาศ พ่นน้ำยากำจัดกลิ่นในโรงงาน หรือสุมขยะ ลดมลพิษทางอากาศจากโรงงาน เป็นต้น

การเกษตร โรงเรือนการเกษตรกลุ่มต่างๆ โรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรือนเลื้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ โรงเลี้ยงหมู คอกวัว โรงเลี้ยงนกกระทา โรงเลี้ยงนกนางแอ่น โรงเรือนกล้วยไม้ เป็นต้น

ธุรกิจร้านอาหารกลางแจ้งที่ช่วยคลายร้อน ธุรกิจร้านอาหารช่วงค่ำสามารถประดับทางเดินร้านอาหาร ประดับแสง สี เสียง ช่วยเพิ่มสีสัน ซึ่งมีระบบ Timer ตั้งเวลาเปิด-ปิด และทำสเปเชียลเอฟเฟกท์ในงานแสดง หรือการงานสปา สำหรับหัวพ่นหมอกนี้สามารถผสมกลิ่นหอมได้ด้วย หรือในธุรกิจโรงแรม ใช้ประตูกักเชื้อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอากาศ

ที่พำนักพักพิง อาจใช้ได้ในสวนหย่อม สระน้ำ บ่อปลา น้ำพุ ลำธาร หรือติดกันสาดลดอุณหภูมิ สามารถติดตั้งให้ไอหมอกพุ่งขึ้น หรือพุ่งลงก็ได้ ตามใจคุณ

ทัวร์เกาหลีใต้กล้วยๆ จ่ายสบายเป้

 

สาธารณรัฐเกาหลี เป็นแดนหนึ่งที่ชาวไทยให้ความสนใจและอยากจะเที่ยวไปสัมผัสกลิ่นอายความเป็นประเทศเกาหลี ด้วยจารีตที่เป็นลักษณะเฉพาะ สวย ทำเลเที่ยวสุดโรแมนติก ธรรมชาติที่งดงาม ทำเลช้อปปิ้งเยอะแยะ ทั้งหมดที่บอกไปนี้ยังน้อยมาก เพราะในเกาหลียังมีอะไรอีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

เรามาเริ่มต้นจากการท่องเที่ยวไปประเทศเกาหลีกันเลยครับ ไม่ยากราบรื่น พร้อมทั้งเป็นการทัวร์เกาหลีที่ประหยัดแบบเต็มที่ แรกเริ่มที่เราจะบินลัดฟ้าไปที่แดนกิมจิเรามาพูดถึงกระบวนการที่เราจะเข้าบ้านเมืองเขาก่อนเลยดีกว่าครับ

หลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศเกาหลีอาจรู้อยู่แล้วว่าการท่องเที่ยวไปประเทศเกาหลีนั้นเราไม่ต้องไปขอวีซ่าที่จะเข้าเมืองแต่อย่างใดครับสามารถอยู่ได้นานถึง 90 วัน เรื่องนี้ขอให้สบายใจหายกังวลได้เลยสำหรับเริ่มหัดไปทัวร์ประเทศเกาหลี ขอเพียงแค่เรามีพาสปอร์ต ที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือนเท่านั้นก็สามารถไปเยือนแดนกิมจิได้ครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปทัวร์เกาหลีกันเรามารับรู้กันก่อนครับว่าหน้าไหน ที่เหมาะสมกับการที่เราจะเดินทางไปทัวร์เกาหลีมากที่สุด

เกาหลีใต้นั้นมี 4 ฤดูครับ

ฤดูใบไม้ผลิ จะเริ่มต้นราวเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พืชพันธุ์จะเริ่มผลิใบ ผลิดอกสะพรั่งท้องฟ้า ปุยเมฆ หมอกแจ่มใส มีแสงตะวันและอากาศที่เริ่มอุ่นสบายขึ้นครับ อุณหภูมิอยู่ราวๆ 10-19 องศา

หน้าร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ภูมิทัศน์โดยทั่วไป พฤกษา ต้นหญ้าจะผลิใบเขียวขจีมองแล้วสดชื้นสบายตา อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-35 องศา

ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อยู่ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ท้องฟ้าแจ่มใส ใบไม้ของต้นไม้ต่างๆเริ่มเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลือง สีทอง สีแดง และสีน้ำตาล อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงมาอยู่ระหว่าง 5-15 องศาเซลเซียส

หน้าหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ที่ประเทศเกาหลีหน้าหนาวถือว่าหนาวจัด เหตุว่ามีหิมะปกคลุมกันแทบทั้งประเทศ อุณหภูมิจะติดลบถึง -10 องศา

นิวเมติก หมายความว่าอะไร

นิวเมติก ( PNEUMATIC ) มาจากภาษากรีก จากคำว่า  pnuematigos (นิวเมติกอส) หรือ Pnuema  (นิวเม, นิวมา) แปลว่า อากาศ ลมพัดระบบนิวแมติก หมายความว่า ระบบทำงานโดยใช้อากาศเป็นตัวส่งกำลัง ในการขับเคลื่อนเครื่องมือทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ตัวอย่างเช่น กระบอกสูบลม หรือมอเตอร์ลม วาล์ว ชุดกรองลม ปั๊มลม ข้อต่อ สายลม สมัยนี้ได้ มีการนำลมอัด มาใช้เกี่ยวกับงานนานา อย่างมากมาย ได้แก่ งานการประกอบ ชิ้นประเภทในโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ อุตสาหกรรมยานยนต์ การบรรจุพัสดุภัณฑ์ งานด้านกระบวนการผลิตอาหาร งานเชื่อมโลหะ งานยักย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักเบา สิ่งพิมพ์ และงานอื่นๆ อีกมากมาย

การทำงานของระบบนิวเมติก

 1. ความดันใช้งานประมาณ 6 บาร์ (bar) ไม่เกิน 10 บาร์ (bar) ถ่ายทอดกำลังงานได้น้อย
 2. ลมอัดมีการยุบตัวครั้นเมื่อมีอุณหภูมิเปลี่ยนหรือถูกแรงกด ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ไม่ต่อเนื่อง
 3. วัตถุมีขนาดเล็ก ราคาถูก
 4. ไม่เกิดผลร้ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพราะลมอัดไม่ติดไฟและไม่ระเบิด
 5. จำต้องมีวัสดุอุปกรณ์ช่วยผสมน้ำมันหล่อลื่น
 6. อุณหภูมิใช้งานสูง ราว 160 องศาเซลเซียส
 7. ลมอัดสะอาดไม่ต้องมีท่อไหลกลับ

ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก มีดังนี้

 1. ต้นกำลัง คือ มอเตอร์หรือเครื่องยนต์
 2. เครื่องอัดอากาศ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานแรงดัน หรือที่เรียกว่าลมอัด ที่มี ความดันสูง
 3. เครื่องถ่ายความร้อนลมอัด ทำหน้าที่ระบายความร้อนลมอัดก่อนนำไปใช้งาน เนื่องจากอากาศ ที่ถูกอัดให้มีความดันสูงจะทำให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นตามไปด้วย
 4. เครื่องกรองลมท่อส่งลมอัด ทำหน้าที่กรองลมอัดก่อนนำไปใช้งาน เนื่องจากอากาศมีความชื้นและ ฝุ่น
 5. ถังเก็บลมอัด ทำหน้าที่เก็บกักลมที่ทำการอัด และจ่ายลมออกด้วยความดันสม่ำเสมอ
 6. เครื่องมือทำอากาศแห้ง ทำหน้าที่ขจัดความชื้นออกจากลมอัด ดูแลการเกิดหยดน้ำกลั่นตัวในระบบซึ่งจะทำความเสียหายให้อุปกรณ์อื่นได้
 7. อุปกรณ์กรองลม ทำหน้าที่ประดุจเครื่องมือกรองลมท่อส่งลมอัด
 8. ชุดคุมและปรับคุณภาพลมอัด ติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์ทำงานหรือเครื่องจักร เพื่อกรองความชื้น ปรับความดันของลมอัด และผสมน้ำมันหล่อลื่นก่อนใช้งาน ประกอบด้วย

–  เครื่องมือกรองลม ทำหน้าที่กรองลมให้สะอาดและดักจับความชื้น

–  วัตถุคุมความดันลมอัด ทำหน้าที่ปกป้องความดันใช้งานให้อยู่คงที่ แม้ว่าความดันต้นทางจะแปรเปลี่ยน

–  วัตถุผสมน้ำมันหล่อลื่น ปฏิบัติหน้าที่ผสมผสานน้ำมันหล่อลื่นให้กับลมอัด เพื่อระแวดระวังการเสียดสีของ วัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติการที่มีการเคลื่อนที่ในระบบ

 1. วัตถุคุมทิศทางลมอัด ยกตัวอย่างเช่น วาล์วประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ผันแปรแนวการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางหน้าที่ของระบบ ประกอบด้วย

–  วาล์วดูแลทิศทาง ปฏิบัติหน้าที่คุมลูกสูบเคลื่อนที่เข้าหรือเลื่อนที่ออก

–  วาล์วปรับความเร็ว ทำหน้าที่คุมลมอัดให้มีปริมาณมากน้อยตามต้องประสงค์ เป็นเหตุให้ลูกสูบเคลื่อนที่ช้า หรือ เร็ว ตัวอย่างเช่น วาล์วปรับอัตราการไหลและวาล์วคายไอเสีย

 1. วัตถุทำงาน (working element) ปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานแรงดัน(ลมอัด)เป็นพลังงานกล เป็นต้นว่า กระบอกสูบ มอเตอร์ลม
 2. วัตถุเก็บเสียงหรือตัวเก็บเสียง (air silencer) ทำหน้าที่กรองเสียงลมหรือเก็บเสียงลมอัดที่ออกจากรูถ่ายเทลมทิ้งไม่มีเสียงดัง

เกล็ดความรู้เกี่ยวกับผ้าม่าน

หลายท่านคงได้ยินติดหูอยู่เป็นประจำ คำว่าม่านบางคนอาจหมายถึงผ้าม่าน เพราะสิ่งที่จะใช้ทำม่านง่ายและสะดวกก็คือผ้าหลายคนเข้าใจว่าม่านคือผ้าม่าน ในความจริง ม่านถ้าเข้าใจง่าย คือสิ่งที่ใช้บังตา หรือกั้นบัง ในประเทศจีนนิยมทำม่านจากไม้ไผ่ เราก็มักได้ยินอยู่เป็นประว่าประเทศหลังม่านไม้ไผ่ และในสงครามในการพลางตัวด้วยระเบิดควันก็เรียกว่า ม่านควัน

ในปัจจุบันผ้าม่านที่ใช้ในบ้าน ที่พักอาศัย อาคาร สำนักงาน หรือสถานที่อื่นๆ มีวัสดุที่นำมาใช้ทำม่านค่อนข้างหลากหลาย มีให้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการการใช้งาน ตรงตามความต้องมากที่สุด เนื่องจากในแต่ละสถานที่อาจมีความต้องการการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

ลักษณะของผ้าม่านมี 2 แบบ คือ

 1. ผ้าม่านที่ทำงานเปิด-ปิด โดยการยกผ้าขึ้นลงได้แก่ ม่านพับ ใช้ผ้าลายทางหรือผ้าสีพื้นจะทำม่านแบบดูสวย ถ้าเป็นผ้าลายดอกทำม่านชนิดนี้จะไม่ค่อยสวย  จุดเด่นของม่านชนิดนี้คือผ้าจะไม่กองอยู่ข้างๆม่าน เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการความเรียบหรูแบบสไตล์โมเดิร์น การควบคุมแสงของม่านชนิดนี้จะสามารถคุมแสงเมื่อเปิด – ปิด (การยกขึ้น-ลง) แสงที่ส่องผ่านจะเป็นแสงที่สว่างหรือมืดขึ้นอยู่กับผ้าที่ใช้ แต่ม่านชนิดนี้มีข้อเสียคือจะมีแสงลอดออกมาช่วงระหว่างรอยต่อของม่าน กรณีที่ทำ 2 ชุดต่อกัน และถ้าทำชุดใหญ่มากๆ จะดูไม่ค่อยสวย และควรเลือกใช้รางม่านและอุปกรณ์ให้เหมาะสม
 2. ผ้าม่านที่ทำงานเปิด-ปิด โดยการลากผ้า แบบแยกกลาง เปิดซ้าย หรือเปิดขวาม่านชนิดนี้เป็นม่านที่สามารถบังแสงและเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ดี สามารถควบคุมแสงได้ดีโดยเลือกเปิดกว้างหรือเปิดแคบ จุดเสียของม่านแบบนี้คือเวลาเปิดม่าน ผ้าม่านจะมากองรวมกันด้านข้างทำให้ดูรกหรือเกะกะ บริเวณผนังด้านข้างห้องที่เป็นประตูหรือหน้าต่าง ถ้ามีพื้นที่น้อยเวลาเปิดม่าน ผ้าม่านจะบังประตูหน้าต่างบางส่วน ควรเลือกใช้รางม่านให้เหมาะสม

 

 

 

โซลินอยด์วาล์วแบ่งออกได้กี่ประเภทกันนะ

โซลินอยด์วาล์วแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เลื่อนวาล์วด้วยขายโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง และเลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยขายโซลินอยด์วาล์ว

เราขายโซลินอยด์วาล์ววาล์วควบคุมทิศทางลมด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถควบคุมทิศทางลมได้ตามต้องการ มีหลายแบบให้เลือกเช่น  2/2 , 3/2 , 5/2 way และมีทั้งแบบ  N/O ( Normal Open) , N/C  (Normal Close) สั่งการร่วมกับสปริงหรือคอยล์ไฟฟ้าอีกตัวเมื่อต้องการให้วาล์วอยู่อีกตําแหน่ง โซลินอยด์วาล์วประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดและปิดสวิทซ์ เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว และเมื่อปิดสวิทซ์ตัดกระแสไฟฟ้าเดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตําแหน่งเดิม โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ใช้กับงานลม , แก็สทั่วไป , น้ำ , น้ำมัน

ขายโซลินอย์วาล์วน้ำ อุปกรณ์วาล์วแบบต่างๆ ใช้กับระบบน้ำ และเครื่องกรองน้ำ วาล์วหัวถังแรงดัน วาล์วควบคุมถังกรองน้ำทำงานคล้ายกับรีเลย์ ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็ก ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับชุดล่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็กทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกัน ทำให้ครบวงจรทำงาน เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้าทำให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอำนาจแม่เหล็กสปริงก็จะดันแท่งเหล็กส่วนบนกลับสู่ตำแหน่งปกติ ยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น ในโรงเรือน ในฟาร์ม ระบบรดน้ำที่ต้องการจ่ายน้ำหลายๆ จุด แบ่งเป็นโซนๆ หลายๆโซน โดยต่อกับระบบ Control มี Pressure Switch หรือ Timer เป็นตัวสั่งงานให้โซลินอยด์วาล์วทำงาน

บ้านเดี่ยวก็สามารถสร้างให้เป็นบ้านหรูได้(รับสร้างบ้านหรู)

บ้านหรือที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ที่พักอาศัยนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

เนื่องจาก บ้าน อาคาร ที่อยู่อาศัย มีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทก็มีลักษณะเฉพาะตัวเหมาะสมกับการลงทุน แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ลงทุนใน บ้าน และ ที่ดิน จึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจ เลือกประเภทบ้านให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ สถานการณ์ด้วย

บ้านในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ เนื้อที่ใช้สอยรวมไปถึง ระดับราคา

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยวเป็นแบบบ้าน “ในดวงใจ” ของผู้ซื้อบ้านแทบจะทุกคน เพราะบ้านเดี่ยวให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยและมีบริเวณที่ทำให้รู้สึกโล่ง โปร่ง นอกจากนี้แล้ว สำหรับบางคน บ้านเดี่ยวถือเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นผู้มีฐานะในระดับหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับขนาด ความหรูหรา และราคาของบ้าน) อีกด้วย

บ้านเดี่ยวราคาถูกมักจะเป็นบ้านชั้นเดียว แต่โดยทั่วไปแล้วบ้านเดี่ยวจะเป็นบ้าน 2 ชั้น อนึ่ง บ้านเดี่ยว 3 ชั้นก็มีให้เห็นบ้างในบริเวณที่ที่ดินมีจำกัดหรือ มีราคาแพงมาก

การจัดสรรบ้านเดี่ยวนั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องมีขนาดที่ดินไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา โดยที่ดินต้องมีหน้ากว้างติดถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ลึก 20 เมตร

จากประสบการณ์รับสร้างบ้านหรู ของบริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ที่ปลูกสร้างบ้าน โดยต่างมีความฝัน มีจินตนาการ มีไลฟ์สไตล์ หรือจำนวนสมาชิกในครอบครัวและ    ขนาดที่ดินที่ต่างกัน Premium-Special Design บริการออกแบบ-สร้างบ้านแบบพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมจมูกที่ไหนดีที่การันตี สวยดีและปลอดภัย

01

การเสริมจมูกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนอยากสวยอยากหล่อ เพราะการมีทรงจมูกที่ดีก็ทำให้หน้าสามารถดูดีขึ้นมาได้อย่างไม่เน่าเชื่อได้มากมายเลยทีเดียว บางคนเห็นสวยๆหล่อๆ คิดว่าต้องทำมาเยอะ จริงๆแล้วอาจทำมาแค่จมูกอย่างเดียวก็ได้ สำหรับหลายคนที่กำลังคิดและมีแผนว่าจะไปเสริมจมูก แต่ยังหาไม่ได้ว่าจะไปเสริมจมูกที่ไหนดี หรือมีหลายที่เหลือเกินยังตัดสินใจไม่ได้ ลองดูที่  www.bcsclinic.com  นี่ก่อน รับรองการันตี สวยดี และปลอดภัยอย่างแน่นอน

สำหรับการเลือกเสริมจมูกที่นี่จะมีจุดเด่นคือสามารถเลือกได้ว่าจะทำแบบไหน จะแบบชั่วคราวหรือถาวร เราจัดการได้หมด แต่หากหมอแนะนำก็ควรฟังหมอเอาไว้หน่อยนะ เพราะการที่จมูกโด่งเกินไปอาจจะไม่รับกับหน้าทำให้ดูไม่สวยหล่ออย่างที่หวังเอาไว้ต้องเสียทั้งเงิน ทั้งเวลา และความเจ็บปวดมาแก้ไขซึ่งมันไม่ค่อยคุ้ม ที่น่าเจ็บใจก็คือตอนนั้นนี่อาจโดนล้อและคนรู้ว่าไปศัลยกรรมมานี่ล่ะ บ้างก็อาจถูกแกล้งถ่ายรูปเก็บไว้ล้อยันลูกบวช ดังนั้นควรเชื่อหมอและฟังหมอเอาไว้ก่อนดีที่สุด

การเลือกเสริมคลินิกเสริมจมูกก็ควรตรวจสอบประวัติของคลินิกกับคุณหมอให้ดีว่าปลอดภัยแน่นอน ไม่มีประวัติทำแล้วเน่าหรือซิลิโคลนทะลุและแน่นอนว่าของเรามีประวัติที่ดี มีลูกค้ามารีวิวถึงผลตอบลัพธ์ที่ดี ฉะนั้นมั่นใจหายห่วงอย่างแน่นอน

เครื่องชั่งสปริง (spring balance)

spring balance

เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องชั่งสปริงชนิดที่มีสองหน้าเป็นที่นิยมใช้กันมากทั้งในตลาดสด และตามแหล่งที่มีการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร ประมง และอื่นๆ อย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และในอีกหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา คาดว่าเครื่องชั่งสปริงจะยังเป็นที่นิยมใช้งานต่อไปอีกหลายสิบปีในอนาคต ทั้งนี้เนื่องมาจากเครื่องชั่งสปริงมีข้อดีหลายประการคือ ใช้ง่าย น้ำหนักเบาสามารถยกเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก ไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องชั่งแบบอิเล็คทรอนิค และยังบำรุงรักษาง่ายอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเครื่องชั่งสปริง spring balance ก็มีข้อด้อยหลายประการด้วยเช่นกัน เช่น เป็นเครื่องชั่งที่ไม่สามารถทำให้มีความละเอียดมากนัก ดีที่สุด คืออ่านละเอียดได้ 10 กรัม ในเครื่องชั่งพิกัดกำลัง 3 กิโลกรัม และจากการที่มีชิ้นส่วนประกอบกันเป็นจำนวนมากถึง 44 ชิ้น และตัวถังบอบบาง หากมีการกระแทก ตกหล่น จะมีความคลาดเคลื่อนง่าย ในผู้ประกอบการที่ลดต้นทุนเพื่อแข่งขันทางด้านราคา หากเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ราคาถูก และไม่มีการควบคุมคุณภาพที่ดีพอ จะทำให้เครื่องชั่งมีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถรักษาความเที่ยงตรงไว้ได้นาน ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการซื้อขาย ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือ การดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งสปริงเพื่อเอารัดเอาเปรียบสามารถทำได้ง่าย

ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริง spring balance ที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจากกรมการค้าภายใน 28 ราย มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 800.000 เครื่องต่อปี ผู้ผลิตบางรายสามรถผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย เช่น ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน ประเทศในตะวันออกกลาง หรือแม้แต่สหรัฐอเมริกา ประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริงที่ใหญ่ที่สุดของโลกมากกว่า 10 ล้านเครื่องต่อปี รองลงมาเป็นเวียดนาม ประมาณ 2 ล้านเครื่องต่อปี

 

 

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาเครื่องบันทึกเวลาประเภทต่างๆอาทิ

เช่น เครื่องตอกบัตร เครื่องรูดบัตร หรือแม้แต่เครื่องทาบบัตรเองก็ตาม ต่างพบกับปัญหาที่เหมือนกันนั่นก็คือ “การทุจริต”

ในการบันทึกเวลาแทนกัน ซึ่งปัญหานี้แก้ยังไงก็ไม่หายเสียที ครั้นจะติดกล้องวงจรปิด หรือจ้างคนมาเฝ้าเพื่อนั่งจับผิด

พนักงาน ก็จะยิ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยใช้เหตุ ดังนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้“เครื่องสแกนลายนิ้วมือ” ปัญหาเหล่านี้จึงหมด

ไป    หลักการทำงานที่น่าสนใจของเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั่นก็คือ การบันทึกลายนิ้วมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ

บุคคลพูดง่ายๆก็คือแต่ละคนจะมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนกัน หากลองสังเกตดีๆที่ลายนิ้วมือของเราจะมีลักษณะเป็นก้นหอย

ซึ่งลวดลายเหล่านี้ จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล และเมื่อเวลาเราใช้งานโดยการเอานิ้วมือทาบไปที่หัวอ่าน ซึ่งเป็นกระจก

และมีลำแสงยิงออกมา เมื่อลำแสงตกกระทบกับเส้นลายนิ้วมือ ซึ่งหากตรงกับข้อมูลที่เก็บไว้ล่วงหน้า ข้อมูลก็จะถูกบันทึก

นั่นเอง    เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นเป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมอย่าง SMEs ไล่ไปจนถึงธุรกิจระดับชาติเลยทีเดียวนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้น เป็นระบบที่ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ นั้นคุ้มค่ามากเลยทีเดียว ไม่ว่าคุณจะเพิ่มพนักงานมากแค่ไหน ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด แตกต่างจากการใช้บัตรตอกหรือบัตรคีย์การ์ดที่จำเป็นจะต้องใช้เพิ่มเมื่อเรารับพนักงานเพิ่มให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนั่นเอง

บริการ massage Bangkok outcall ที่น่าหลงใหล

bangkok

แมสเสจ แบ็งค็อก เอาท์คอล เป็นบริการนวดดูแลโดยหมอนวดไทยที่สวยงาม, massage Bangkok outcall เป็นบริการพร้อมที่จะเยี่ยมคุณในความสะดวกสบายและความปลอดภัยของห้องพักที่โรงแรมของคุณตลอด 24 ชั่วโมง จะให้บริการคุณจากจิตใจของเราโดยการทำงานที่ระมัดระวังจากมือของเรา
ปกติบริการนวดแบบ massage Bangkok outcall และสปาได้รับการยอมรับในขณะนี้เป็นธรรมชาติบำบัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานของร่างกายเหนื่อยล้า massage Bangkok outcall เป็นบริการที่ระลึกจากการสัมผัสคือการตอบสนองของมนุษย์ธรรมชาติให้กับผู้อื่นเจ็บปวดและความเครียดและสำหรับการถ่ายทอดความรักความเมตตาและการสนับสนุนโดยการรวมความหลากหลายของเทคนิคโบราณและสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อเนื้อเยื่ออ่อนของคุณนวดพร้อมกันสามารถผ่อนคลายและกระตุ้นให้เกิดการยังนำผลประโยชน์ที่ไกลเกินกว่าที่ทั้งสอง รวมทั้งการสร้างความรู้สึกของความเป็นอยู่ที่ดีการวิจัยบ่งชี้ว่าการนวดลดความเครียดช่วยลดอัตราการเต้นหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองส่งเสริมการวางตัวเป็นกลางของสารพิษและช่วยกระตุ้นการผลิตของ endorphins การทำงานของร่างกายในยาแก้ปวดตามธรรมชาติ
massage Bangkok outcall บริการนวดที่จะนำคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนวดที่ผ่อนคลายและบรรเทาห่างใส่ใจและอาการปวดเมื่อยและปวดของคุณ บริการบำบัดของเราได้รับการฝึกฝนให้บริการนวดอย่างดี คุณสมควรได้รับมันและมันก็เป็นความสุขของเราที่จะให้มันกับคุณได้ผ่านนิ้วมือที่จะสัมผัส

วิธีเลือกครีมบำรุงผิวหน้าให้เหมาะกับตัวคุณ

ครีม-300x300

ครีมบำรุงผิวหน้าเป็นอะไรที่คุณสาวๆ ขาดไม่ได้ ตื่นขึ้นมาก็ต้องใช้ ก่อนเข้านอนไปก็ต้องทา เพื่อให้ใบหน้าเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น มีชีวิตชีวา แลดูสุขภาพดีอยู่เสมอ อีกทั้งยังช่วยเสริมให้ใบหน้าดูงามโดดเด่นเมื่อต้องแต่งแต้มสีสัน ดังนั้นครีมบำรุงผิวหน้าจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สาวๆ นิยมซื้อหามาไว้ใช้ น้อยคนที่จะรู้ว่า การดูแลผิวหน้าสวยใสนั้นเริ่มต้นง่ายๆ จากการรู้จักสภาพผิวของตนอย่างแท้จริง รู้จักเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิว รวมถึงการดูแลผิวให้เหมาะกับสภาพผิวแต่ละประเภท (Jaenote)

– ผิวมัน  จะสังเกตได้ง่ายมาก คนมีผิวมันจะรูขุมขนกว้าง ไม่เรียบเนียน รูขุมขนคล้ายกับผิวส้ม ซึ่งทำให้เกิดการขับน้ำมันออกมาจากผิวมากผิดปกติ ทำให้หน้าดูมันเยิ้ม เกิดปัญหาสิวเสี้ยน และสิวอุดตันได้ง่ายกว่าผิวประเภทอื่น การเลือกใช้ครีมบำรุงผิวหน้าควรเลือกใช้ครีมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน หรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์มากนัก เพราะผิวสามารถให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้า ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว

– ผิวบอบบาง  ผู้ที่มีผิวบอบบางมาก โดยส่วนใหญ่ มักจะเป็นโรคภูมิแพ้ และผิวยังแห้งอีกด้วย คนที่ผิวบอบบางมาก มักจะแพ้ผลิตภัณฑ์ มักมีอาการผื่นคัน เป็นสิว หรือเกิดร้อยไหม้ได้ง่าย จึงเป็นผิวที่ควรได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษ และเลือกใช้ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีความอ่อนโยน และเสริมสร้างความแข็งแรงให้เซลล์ผิวเป็นหลัก

– ผิวผสม  เป็นผิวที่เป็นที่คุ้นเคยกันดี เพราะคนไทยส่วนใหญ่มักมีผิวผสมซึ่งมีความยุ่งยากมากในการดุแลเพราะผิวมีลักษณะหลากหลายประเภทผสมกันโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นขุยและแห้งตรงแก้ม การเลือกใช้ครีมบำรุงผิวควรเลือกใช้ครีมที่เหมาะกับผิวแห้งในยามเช้า และผิวมันในยามค่ำคืน เนื่องจากเวลาเย็นผิวหน้าที่ผ่านมลภาวะทั้งวันควรทำความสะอาดอย่างเต็มที่ ส่วนกลางวันควรเลือกครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ความชุ่มชื่นแค่พอเหมาะสำหรับช่วงกลางวัน

– ผิวแห้ง  ผิวแห้งมีข้อดีคือ เป็นผิวที่เรียบเนียนมาก รูขุมขนเล็กกระชับ ไม่ค่อยมีปัญหาสิวเสี้ยนแต่จะลอกเป็นขุยง่าย เนื่องจากผิวแห้งเป็นผิวที่ขาดความชุมชื้น และเกิดริ้วรอยได้มากกว่าผิวประเภทอื่น การล้างหน้าอย่างรุนแรง การทำซาวน่า และการใช้น้ำอุ่นล้างหน้าเป็นประจำ ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวเกิดริ้วรอยได้เร็วขึ้น การเลือกใช้ครีมบำรุงผิวควรเลือกใช้ครีมบำรุงที่มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ นม และโยเกิร์ต เพราะจะช่วยสร้างความชุ่มชื้น และช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้ดี

5 ข้อดี ทัวร์เกาหลีดีอย่างไร

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5

สำหรับเพื่อนๆ ที่วางแผนจะไปทัวร์ต่างประเทศ หรือทัวร์เกาหลี แต่ไม่อยากทำอะไรแล้วที่มันยุ่งยาก ทั้งการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละวัน การคำนวณเวลา การเดินทาง ไหนจะต้องหาโรงแรมที่พัก และอีกอย่างการเดินทางไปกับคณะทัวร์คงมีหลายๆ คนที่ไม่กล้าที่จะเดินทางไปกับทัวร์เกาหลีเพราะรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว หรือกลัวผิดหวังจากคณะทัวร์และเพื่อนร่วมทริปวันนี้เราเลยมีข้อดีของการเที่ยวกับ ทัวร์เกาหลี มาฝากกันค่ะ

1. สถานที่ที่เดินทางลำบากแต่ทัวร์เกาหลีพาคุณไปได้ เป็นประเทศที่หาข้อมูลการท่องเที่ยวได้น้อย หรือเป็นประเทศที่ขอวีซ่ายาก จำเป็นต้องใช้บริการทัวร์เพราะจะทำให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้นสำหรับการเดินทางที่ลำบาก หรือคนท้องถิ่นไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ บริษัททัวร์เกาหลีก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องการติดต่อกับตัวแทนในประเทศนั้นเพื่อให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น

2. เที่ยวสถานที่ที่ต้องการแบบครบถ้วน เที่ยวกับทัวร์เกาหลีเราก็จะได้เที่ยวสถานที่ยอดนิยมชื่อดังของประเทศนั้นได้แบบครบถ้วน และถ้าเพื่อนๆ ต้องการไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษ ทัวร์เกาหลีก็สามารถพาคุณไปถึงที่นั้นได้

3. ได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเที่ยวทริปนี้ แน่นอนว่าถ้าได้ไปเที่ยวเกาหลีกับทัวร์เกาหลี ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นไกด์ก็จะชำนาญทางเราก็จะได้ความรู้ข้อมูลใหม่ๆ กับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน

4.ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษา ไปเที่ยวเกาหลีกับทัวร์เกาหลีสำหรับใครที่พูดภาษาอังกฤษหรือเกาหลีไม่ได้เลยซักนิดไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะเรามีไกด์ดูแลตลอดเวลาและเป็นที่ปรึกษาตลอดการท่องเที่ยว เพื่อนๆ สามารถถามไกด์ได้ทุกเรื่อง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นไกด์ก็สามารถเป็นล่ามแปลภาษาเพื่อแก้ปัญหานั้นได้อย่างสบาย

5. ทัวร์เกาหลีแบบครอบครัวก็สนุกได้  ถ้าเพื่อนๆ ได้ไปเที่ยวเกาหลีกับทัวร์เกาหลี จะได้รับการดูแลจากทัวร์เป็นอย่างดี เพราะการไปเที่ยวทั้งครอบครัวก็จะมีหลายคน บางครอบครัวอาจจะมีทั้งผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็ก ทัวร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้การไปเที่ยวทั้งครอบครัวนั้นราบรื่น

ข้อพิจารณาในการเลือกสำนักงานให้เช่า

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1

ในปัจจุบันแล้วคนไทยยังมีการเช่ามากกว่าการซื้อที่ เพราะหากว่าเราจะซื้ออาคารสำนักงาน เมื่อ ไปซื้อแถว สีลม สาทร หนึ่งตารางเมตร ก็เกือบแสน ราคานั้นก็จะค่อนข้างที่จะสูง เพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ อยากซื้อ100 ตารางเมตรต้องควักเงิน 10 ล้าน ประมาณอย่างนั้นเลย ถ้าไปเช่า ตารางเมตรละ 500-600 ครับ ก็ 5 หมื่น 6 หมื่น ต่อเดือนแค่นั้นเอง และก็ไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนในกรณีที่ไปเช่าสำนักงานให้เช่า 10 ล้าน ประมาณอย่างนั้น แค่ใช้แค่ 100 ตารางเมตรเท่านั้นเองนะ

เทคนิคในการที่จะเลือกสำนักงานให้เช่า ยังไงบ้าง สำหรับลูกค้าคนไทยที่จะเปิดบริษัททั้งทีไม่มีเงินซื้อ และคิดที่จะไปเช่าออฟฟิศก่อนมีหลักในการเลือกสำนักงานให้เช่ายังไงบ้างนั้นเราคงต้องลองมาดูกันก่อน เรื่องแรกคงหนีไม่พ้นคือเรื่องทำเล ควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ อาจจะไม่ใช่ศูนย์กลางธุรกิจซะทีเดียว เรื่องทำเลเราต้องเลือกเอาว่า ถ้าเลือกทำเลด้านในก็แพงหน่อย เรื่องที่ สองคือเรื่องของการคมนาคม เช่น พวกรถไฟฟ้า เรื่องการเดินทางเข้าออกตึก เรื่องจำนวนที่จอดรถของตึก ต่อมาเรื่องที่สาม ก็คือลักษณะทางกายภาพของตึก ดูว่าตึกเก่า ตึกใหม่ รูปลักษณ์ของตึก จำนวนลิฟท์ เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบแอร์ ระบบปรับอากาศอะไรพวกนี้ เรื่องของลักษณะกายภาพของตึก เรื่องที่สี่ ก็เป็นเรื่องของการบริหารอาคาร มีผู้ดูแลบริหารคือใคร ดูแลอาคารดีมั้ย ยามแม่บ้านดูแลเป็นอย่างไร ความปลอดภัย ความสะอาด ระบบป้องกันภัยเป็นยังไง เรื่องสุดท้าย ก็เป็นเรื่องของเงื่อนไขการ เงินมัดจำ ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าที่ต้องจ่ายรวมเงินประกันภัยหรือไม่รวมประกันภัยอะไรพวกนี้ เงื่อนไข และค่าเช่าอาจจะต่างกันครับ เพราะว่าบางตึกค่าเช่าเท่านี้ อาจจะรวมให้ทุกอย่างแล้ว บางตึกก็น่าจะไม่รวมให้ทุกอย่าง